Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Creativitate lexicală în româna actuală

Autor:
ISBN:973737164X
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 87

0Armanda Ramona Stroia
  • Izotopii generatoare de clișee jurnalistice în contextul pandemiei de Covid-19: „patologii la modă” sau „cuvinte-oglindă” ale realității psihosociale?
  • Journalistic clichés under the conceptual “umbrella” of isotopies: “linguistic pathologies in vogue” or “mirror-words” of psychosocial reality?
Diacronia, 12, A1722020pdf.ro
pdf.en
0Margareta Manu MagdaConsiderații referitoare la exprimarea cazului oblic al substantivelor feminine terminate în -că, -gă în limba română actualăLR, LXIX (3-4), 379-3882020pdf
1Andreea-Teodora Terțea IndoleanDe la substantivizarea în limbajul primar la substantivizarea în metalimbajDR, s.n., XXIII (1), 792018pdf
0Cristina-Eugenia Burtea-CioroianuThe Romanian vocabulary, difficulties in the process of its reception by the foreign studentsGIDNI, 5, 962018pdf
html
0Ioana-Steliana TătulescuThe abuse of neologisms in the current Romanian languageJRLS, 14, 594-6022018pdf
1Adrian ChircuDespre valoarea peiorativă a sufixului neologic „-oid” în limba română actualăStoichițoiu Ichim, 63-722017pdf
0Armanda StroiaThe linguistic behavior of clichés in the television discourse. A study case on TV crawlersGIDNI, 4, 347-3572017pdf
html
1Dragoș Vlad TopalăAdriana Stoichițoiu Ichim, model în cercetarea științifică universitarăStoichițoiu Ichim, 5-62017pdf
0Elena DumitrașcuBorrowing – a means of enriching the written tourism discourseLDMD, 5, 231-2352017pdf
html
1Maria Cvasnîi CătănescuDespre „pathos” în textul publicistic de opinieStoichițoiu Ichim, 73-822017pdf
0Mariana VârlanSmall vs. Capital Letter in the Writing of the Recent Noun Derivatives in the Present JournalismSCOL, X (1-2), 2372017pdf
html
1Oliviu FelecanO familie lexicală prolifică: „baron”Stoichițoiu Ichim, 138-1592017pdf
1Rumyana LyutakovaNeologisme apărute după anul 1989 în vocabularul politico-social din limbile română și bulgarăStoichițoiu Ichim, 169-1802017pdf
1Silvia PitiriciuDin istoria numelor proprii comerciale (hipermarketuri, supermarketuri, companii de retail)Stoichițoiu Ichim, 233-2482017pdf
1Sorin Cristian SemeniucStil publicistic şi limbaj politic în limba română literarăALIL, LVII, 3372017pdf
html
1Angela Bidu-VrănceanuSincronie și diacronie în terminologie. Puncte de vedere și modalități de interpretare și de analizăPerspective, 2272016pdf
0Armanda Ramona StroiaClişeul lingvistic: profilul unui concept transdisciplinarAUS, 26 (1), 193-2052016pdf
html
0Corina SandiucThe Romanian maritime vocabulary an interdisciplinary approachCCI, 4, 227-2332016pdf
html
0Inga DruțăNeonims with internationalCCI, 4, 391-3992016pdf
html
0Oana Magdalena CenacWord vs. term in the present day scientific terminologyGIDNI, 3, 1128-11382016pdf
html
1Simona-Mihaela IoanObservații privind compusele din terminologia cromaticăPerspective, 2852016pdf
2Viorica RăileanuEponim vs deonim. Contributions to a debateGIDNI, 3, 440-4462016pdf
html
6Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
0Adriana Stoichițoiu-IchimAnthroponymes non officiels dans le discours public roumain sur le footballICONN 3, 3392015pdf
0Cristina FurtunăConversion to proper namesGIDNI, 2, 222-2312015pdf
html
0Cristina Radu-GoleaChromatic terms – from sign to symbolGIDNI, 2, 267-2722015pdf
html
0Cristina-Eva Sauciuc HolcaValues of prefixes / prefixoids in the novel “Orbitor” by Mircea CărtărescuGIDNI, 2, 612-6202015pdf
html
0Ioan MilicăRecursul la argou în presa românească (1860-1945)AUI, LXI, 1812015pdf
1Ionela Silvia GrangureRecent compounds in current RomanianSCOL, VIII (1-2), 3532015html
0Iulia DrăghiciThe terminology of cosmetics in Romanian dictionariesSCOL, VIII (1-2), 1592015html
0Margareta Manu MagdaConsiderații introductive referitoare la statutul apelativelor „nume de grup” ca obiect de cercetare al onomasticii: un studiu de caz (formațiunile neologice ale termenului băiat în discursul politico-publicistic actual)ICONN 3, 7202015pdf
0Raluca Alina PopescuOn the portmanteau words based on commercial names in current Romanian advertisingDICE, XII (2), 2152015pdf
html
0Roxana Joița KhalifaSpecializat vs. nespecializat în terminologia mass-medieiVariația, 2, 2252015pdf
0Veronica PăcuraruPolisemia şi dezambiguizarea unor unităţi recente ale vocabularului românesc din perspectiva dinamicii semantice actuale. Considerări şi reconsiderări în contextul informatizării lexicografieiPhilM, LVII (3-4), 702015pdf
1Iulia DrăghiciThe Terminology of Cosmetics in the Romanian Language – the Assimilation of AnglicismsSCOL, VII (1-2), 1602014pdf
html
1Iulia DrăghiciAsimilarea anglicismelor din terminologia cosmeticii în româna actualăDiacronie–sincronie, II, 2952014pdf
0Liliana Florina Andronache, Roxana Corina SfeteaLexico-semantic errors due to the massive influence of English upon Romanian and Italian pressCCI, 3, 134-1392014pdf
html
1Mirela CopcaLa dérivation dans la presse écrite de RoumanieANADISS, 17, 662014pdf
2Raluca PopescuCreativitatea lexicală ca mijloc de persuasiune în textul publicitarCIL2014/SS, 802014pdf
1Roxana Joița KhalifaTerminology of Mass Media in Current Romanian. Aspects of the Assimilation of English Lexical and Phrasal BorrowingsSCOL, VII (1-2), 2002014pdf
html
0Roxana Joița KhalifaAspecte ale influenţei limbii engleze în terminologia mass-medieiDiacronie–sincronie, II, 3252014pdf
1Cezarina-Alexandra BurcinLe formant eco- en langue roumaine actuelleSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
1Cristina Radu-GoleaColours and SlangSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
0Inga DruţăNeology, neonymy, neosemy: terminological perspectiveLDMD, 1, 749-7582013pdf
html
0Nadina VișanA Comprehensive View on English Acronyms and AlphabetismsSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
0Teodor CotelnicObservaţii asupra unor abrevieri în româna contemporanăPhilM, LV (5-6), 122-1302013pdf
html
1Veronica PăcuraruCu privire la inovaţiile lexicale şi dezambiguizarea lor semantică prin expansiune contextuală (abordare epistemologico-lexicografică)PhilM, LV (1-2), 59-692013pdf
html
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
0Mariana CoancăDistinctive Prefixes for the E-Trading’s TerminologySCOL, V (1-2), 1092012pdf
html
1Mariana CoancăRolul lingvisticii în determinarea terminologiilor noi – terminologia comerţului electronicDirecții, II, 592012pdf
1Melitta SzathmaryForme de superlativ în limbajul presei româneşti actualeDirecții, II, 2832012pdf
2Mihaela OanăCâteva aspecte ale creaţiei metaforice din argoul adolescenţilor de aziDirecții, II, 1512012pdf
0Adina Barbu-ChirimbuConsidérations sur les calques linguistiques. Modèles pris à l’anglais dans le langage communautaireELI, 8, 56-592011pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăUn tipar sintagmatic (greco-) latin productiv în limbile romanice actuale (I) (Clasificare şi distribuţie în context romanic. Aspecte grafice şi ortografice)LR, LX (2), 177-1922011pdf
html
2Dragoș Vlad TopalăCompuse familiare în limba română actualăStudia UPM, 10, 632011pdf
html
3Ioan MilicăAgresarea numelui în discursul publicMass-media..., 183-2042011pdf
9Margareta Manu MagdaPragmatică și antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)ICONN 1, 5032011pdf
html
0Sorin Cristian SemeniucLexical interferences between journalistic and political language in post-1989 RomaniaELI, 8, 127-1342011pdf
html
0Sorin Cristian SemeniucClişeul în politica şi în presa românească posttotalitarăMass-media..., 205-2172011pdf
2Adriana Stoichițoiu-IchimDouă morfeme lexicale cu statut ambiguu în româna actuală: emo, etnoControverse, I, 3052010pdf
5Daniela RăuțuDespre cuvintele telescopate din presa actuală. Teorii, procedee şi valoriControverse, II, 2872010pdf
1Elena MuseanuCriză, recesiune, depresiune, tip de paradigmă?Controverse, I, 2832010pdf
1Georgiana Monica TudoracheTipologia metaforei în limbajul politic postdecembristControverse, II, 3332010pdf
3Ioan MilicăMetafore animaliere în presa sportivă actualăLRM, XX (5-6), 522010pdf
1Mihaela OanăCâteva consideraţii asupra derivatelor sufixale din argoul tinerilorControverse, II, 1952010pdf
0Monica RizeaAspecte ale dezvoltării polisemiei la contactul termenilor informatici cu limba comunăControverse, I, 2892010pdf
10Oana MurărușNume, porecle, semnături ironice în paginile „Academiei Caţavencu”Controverse, II, 1752010pdf
1Roxana LupuAspecte ale limbajului religios: de la nume propriu la nume comunControverse, I, 2652010pdf
0Adrian ChircuUn suffixe branché: le roum. -ism / le fr. -ismeDICE, VI, 922009pdf
html
0Andreea SăndoiOnomastics in the Domain of ClothingSCOL, II (1-2), 2632009pdf
html
1Cristian MoroianuLes principales étapes de l’évolution du vocabulaire de la langue roumaine à l’époque moderneAUB, LVIII2009pdf
html
2Dana-Luminița TeleoacăDespre o structură latină foarte productivă în limbile romanice actuale: „homo + adjectiv”Distorsionări, 341-3512009pdf
html
1Elena MuseanuDefiniţii lexicografice si definiţii specializate ale termenilor economiciAUG/XXIV, II, 932009pdf
0Ioana Cristina PîrvuAspecte ale derivării jurnalisticeDistorsionări, 283-2962009pdf
html
2Ioana-Cristina PîrvuNeologisme jurnalisticePhil. Jass., V (2), 63-712009pdf
html
2Silvia PitiriciuDespre siglele eurojargonului în limba românăLRM, XIX (11-12), 742009pdf
0Silvia PitiriciuDespre siglele eurojargonului în limba românăEITM, 3, 506-5142009pdf
html
0Silvia PitiriciuLes Noms composés de mots indépendants dans la langue roumaine actuelleELI, 5 (1), 652009pdf
html
0Stanca Măda, Răzvan SăftoiuInfluenţe ale culturii corporatiste (a corporaţiilor) asupra comunicării în cadrul profesionalDistorsionări, 311-3202009pdf
html
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
0Cristina Radu-GoleaColors in AdvertisingSCOL, I (1-2), 2442008pdf
html
0Mariana VârlanDérivés stylistiques dans les médias d’après la Révolution de 1989AUV, VI2008pdf
1Mariana VârlanA Fashionable Suffix: the Gender Suffix –ăSCOL, I (1-2), 3142008pdf
html
0Silvia PitiriciuElements of Eurojargon in Contemporary RomanianSCOL, I (1-2), 2172008pdf
html
5Cristian MoroianuDicționar etimologic de antonime neologiceEditura Universității din București2008

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].