Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Compuse familiare în limba română actuală

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 10, p. 63
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • The compound nouns belonging to the familiar register of present-day Romanian are shocking combinations of words which reflect various aspects of reality in an exaggerate manner. Of the two elements of the compound, the second has a qualifying, expressive value. The terms are metaphorical names of activities specific to the economic, socio-political, legal or commercial domain. The press has a decisive role in promoting these lexical creations of which many have already entered the colloquial language.
  • Substantivele compuse aparţinând registrului familiar în Româna actuală sunt reprezentate de combinaţii şocante de de cuvinte care reflectă aspecte diferite ale reallităţii într-o manieră exagerată. Cel de-al doilea termen al compusului are o valoare expresivă. Termeni denumesc metaforic activităţi din câmpul economic, socio-politic, legal sau comercial. Presa joacă un rol important în răspândirea acestor termeni dintre care mulţi şi-au găsit deja locul în limba de zi cu zi.
Cuvinte-cheie:compounds, nouns, lexicon, familiar, expressivity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: