Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rolul lingvisticii în determinarea terminologiilor noi – terminologia comerţului electronic

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, II, p. 59
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The role of linguistics in terminology is significant, because the linguistic analysis helps us to make an individual or a comparative analysis of the new emerging terminologies, such as the e- commerce terminology. The e-commerce terminology is not a scientific terminology, but a professional one, being established by those interested in the new type of commerce – electronic commerce – and its international use justify the presence of the English loans. The analysis herein is undertaken in order to outline both the general aspects of the e-commerce terminology and its specific. Thus, in order to establish the peculiarities of this terminology, the linguistic analysis is very useful and it consists of applying unitary methods for the linguistic description of this professional terminology.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
86Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: