Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre „pathos” în textul publicistic de opinie

Autor:
Publicația: Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim, p. 73-82
ISBN:978-606-11-6131-7
Editori:Dragoș Vlad Topală
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:[On pathos in the journalistic opinion text]
Rhetoric and neo-rhetoric place the formation and effective functioning of the argumentative-persuasive discourse under the sign of three solidary and complementary “proofs”: logos, ethos, pathos. The article analyzes pathos in journalistic opinion texts (editorials, analyses, commentaries), in national daily newspapers. The analysis we propose is an outline that discusses several (sub)types of sequences which, within the limits of the opinion text, can be considered sources and instruments of the appeal to emotions; some with reference to lexical elements - actually, typical pathos markers - will complete our presentation.
Cuvinte-cheie:rhetoric, pathos, journalistic language, speech, lexical elements
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

5Gabriela DudaClișeul verbal și discursul publicEditura Academiei2016
21Rodica ZafiuEthos, Pathos și Logos în textul prediciiTDR, II, 27-382010pdf
html
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: