Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Considerații introductive referitoare la statutul apelativelor „nume de grup” ca obiect de cercetare al onomasticii: un studiu de caz (formațiunile neologice ale termenului băiat în discursul politico-publicistic actual)

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 720
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Introductory considerations on the status of group names as objects of onomastic research: A case study (neological formations of the term băiat ‘boy’ in contemporary political-journalistic discourse)]
The present study mirrors the increasing interest manifested in contemporary onomastics for the category of unconventional anthroponyms. The latter are largely built upon everyday language (by means of semantic change, derivation mechanisms, blending and word play among others) and they are generally employed in oral communication, thereby displaying great instability in form and meaning.
Concretely, the paper focuses on the analysis of neological formations of the appellation băiat ‘boy’ as they are used in contemporary public space. The forms in question are defined by high accessibility, semantic flexibility, connotative-affective meanings, the tendency to become clichés and the possibility to convey ambiguity or to function euphemistically. The neological variants belong to the collective memory and they are the linguistic expression of representations shared by the community, based on a common apperceptive background.
The theoretical perspective adopted in this paper pertains to pragmatics, while the research methodology is specific to French theories of discourse analysis.
The corpus explored was collected on the Internet.
Cuvinte-cheie:pragmatic anthroponymy, discourse analysis, unconventional anthroponyms, neological formations, semantic change, derivation mechanisms, blending
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 24

2Oliviu FelecanOn Collective NicknamesSCOL, VII (1-2), 742014pdf
html
41Daiana FelecanPragmatica numelui și a numirii neconvenționale
De la paradigme teoretice la practici discursive
Editura Mega, Editura Argonaut2014
7Oliviu FelecanObservaţii referitoare la unele supranume colective din nord-vestul RomânieiDirecții, II, 2192012pdf
9Adriana Stoichițoiu-IchimCuvinte „la modă” în discursul politico-publicistic actualFelecan, 2192011
6Daiana FelecanO categorie de apelative neconvenționale recente: numele comune atribuite persoanelor feminine din domeniul showbizului românescICONN 1, 2352011pdf
html
9Margareta Manu MagdaPragmatică și antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)ICONN 1, 5032011pdf
html
21Daiana FelecanAspecte ale polifoniei lingvistice
Teorie și construcție
Editura Tritonic; Editura Mega2010; 2011
4Daiana FelecanObservații privind utilizarea unor alocutive de identificare în limba română actuală – exemplul Președintelui RomânieiOnomasticon, I, 2772010
41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
2Adriana Stoichițoiu-IchimPolisemia jocului în publicistica politică actualăTeme actuale, 5932009
4Constantin-Ioan MladinÎn jurul conceptelor de gramaticalizare şi de pragmaticalizareAUA, 10, 254-2642009html
2Ion TomaOnomastica românească între continuitate și înnoireAUC, XXX (1-2), 2682008html
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
3Gabriela DudaMetafora publicisticăSCL, LVII (2)2006html
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
2Irina PredaÎmbogățirea lexico-semantică a limbii române actuale (Cu privire specială la perioada postdecembristă). IVLR, XLII (1), 191993
9Irina PredaÎmbogățirea lexico-semantică a limbii române actuale (Cu privire specială la perioada postdecembristă). ILR, XLI (9), 4831992
4Irina PredaÎmbogățirea lexico-semantică a limbii române actuale (Cu privire specială la perioada postdecembristă). IILR, XLI (10), 5411992
3Irina PredaÎmbogățirea lexico-semantică a limbii române actuale (Cu privire specială la perioada postdecembristă). IIILR, XLI (11-12), 5851992
11Emanuel VasiliuIntroducere în teoria limbiiEditura Academiei1992
14Christian IonescuObservații asupra sistemului antroponimic românescLR, XXV (5), 5191976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: