Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pragmatică și antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 503
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Pragmatics and anthroponymy (Theoretical considerations on the system of appellatives in contemporary Romanian)]
The present research aims to present a number of theoretical suggestions regarding the study of anthroponymy from the perspective of pragmatics. Unlike traditional viewpoints, which relate to distinct language levels whose real unity within the system can only be construed subsequently, pragmatic anthroponymy has to explore the levels that are hierarchically subordinated to the communicative function of language. The pragmaticisation of anthroponymy does not only aim, in view of the aforementioned, to reinterpret linguistic material based on a new method, but also to expand its framework-object, through the revision of old concepts and the integration of the issue of anthroponymy in the field of investigation of pragmatics. Thus, this paper suggests a definition for the notion of appellative, as an element of research in anthroponymy (based on a functional principle of definition, according to two criteria: potential allocutivity and deictic function), along with a semantic and morphosyntactic classification of appellatives.
The paper includes the communicative functions of appellatives (conative and phatic), underlining the fact that some of the appellatives presented (see the instances of unconventional anthroponyms – public nicknames, bynames, user/chat names), due to frequent use, tend to be pragmaticised, hence developing functions that bring them closer to social and empathetic deictics.
As regards the unit of anthroponymic research, the advantage of this perspective is that it reunites, in a single category, classes that were until recently explicitly incompatible with the object of study of anthroponymy (albeit some of these were already being analysed by specialists).
Cuvinte-cheie:anthroponyms, appellatives, pragmatic anthroponymy, communicative functions
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 9

Referințe în această publicație: 14

9Adriana Stoichițoiu-IchimCuvinte „la modă” în discursul politico-publicistic actualFelecan, 2192011
6Daiana FelecanO categorie de apelative neconvenționale recente: numele comune atribuite persoanelor feminine din domeniul showbizului românescICONN 1, 2352011pdf
html
21Daiana FelecanAspecte ale polifoniei lingvistice
Teorie și construcție
Editura Tritonic; Editura Mega2010; 2011
1Oliviu FelecanAncheta antroponimică – aspecte socio- și psiholingvistice reflectate în realizarea eiOnomasticon, I, 1212010
41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
19Oliviu FelecanLimba română în context europeanEditura Mega2009
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
14Christian IonescuObservații asupra sistemului antroponimic românescLR, XXV (5), 5191976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: