Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noms propres dans l’espace public. Précisions traductives sur les anthroponymes non conventionnels

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 1136-1141
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Cuvinte-cheie:translation practices, proper names, anthroponymics structures, media discourse, interculturality
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

8Georgiana Lungu-BadeaUn panorama de la traduction roumaine des noms propres (roumain - français)Ling. trad., 1612011
3Jean-Louis VaxelaireDe Mons à Bergen. De l’intraduisibilité des noms propresTranslationes, 3, 132011pdf
9Margareta Manu MagdaPragmatică și antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)ICONN 1, 5032011pdf
html
30Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
10Oana MurărușNume, porecle, semnături ironice în paginile „Academiei Caţavencu”Controverse, II, 1752010pdf
24Georgiana Lungu-BadeaTendințe în cercetarea traductologicăEditura Universității de Vest2005
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: