Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume, porecle, semnături ironice în paginile „Academiei Caţavencu”

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 175
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Proper Names, Nicknames and Ironic Pen Names in the Pages of „Academia Caţavencu”] Our article investigates the original use of proper names in one of the most prominent satirical journals in Romania. The examples cover the entire period of publication (1990−2010), and reveal a complex strategy in using both real proper names with connotative meaning, and invented ones with satirical intentions. A wide rage of procedures used in generating nicknames and pseudonyms are analyzed as part of the specific style of this journal.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 10

Referințe în această publicație: 8

3Dorin UrițescuFascinaţia numelui
Studiu al creaţiei lexico-semantice şi stilistice
S.A.I.S.2009
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994
9Dorin UrițescuDe la chioşcari la vesternizare
Mic dicţionar de termeni actuali
Humanitas1993
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: