“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Nume, porecle, semnături ironice în paginile „Academiei Caţavencu”

Author:
Publication: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Section Pragmatică și stilistică, p. 175
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:[Proper Names, Nicknames and Ironic Pen Names in the Pages of „Academia Caţavencu”] Our article investigates the original use of proper names in one of the most prominent satirical journals in Romania. The examples cover the entire period of publication (1990−2010), and reveal a complex strategy in using both real proper names with connotative meaning, and invented ones with satirical intentions. A wide rage of procedures used in generating nicknames and pseudonyms are analyzed as part of the specific style of this journal.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 10

References in this publication: 8

3Dorin UrițescuFascinaţia numelui
Studiu al creaţiei lexico-semantice şi stilistice
S.A.I.S.2009
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994
9Dorin UrițescuDe la chioşcari la vesternizare
Mic dicţionar de termeni actuali
Humanitas1993
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: