Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fascinaţia numelui. Studiu al creaţiei lexico-semantice şi stilistice

Autor:
Editura:S.A.I.S.
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 3

Recenzii la această publicație: 1

Luminița ChioreanStudia UPM, 10, 2762011pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].