Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La dénomination non conventionnelle dans la presse. Précisions traductives

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 316
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Unconventional names in the media. Translation remarks]
An important aspect that this paper aims at analyzing is the place of names in the media, in order to detect the ability to translate names with reference to French and Romanian. The approach from the perspective of translation studies focuses on hybrid forms of naming to express the source message with the means of the target language.
Cuvinte-cheie:translation practices, anthroponymic structures, unconventionality
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 11

3Bertie NeethlingThe right to a good name: Muslim and Xhosa childrenICONN 1, 772011pdf
html
5Daiana FelecanStrategii comunicative în discursul politic electoral românesc actualFelecan, 4932011
8Georgiana Lungu-BadeaUn panorama de la traduction roumaine des noms propres (roumain - français)Ling. trad., 1612011
9Margareta Manu MagdaPragmatică și antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)ICONN 1, 5032011pdf
html
30Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
10Oana MurărușNume, porecle, semnături ironice în paginile „Academiei Caţavencu”Controverse, II, 1752010pdf
24Georgiana Lungu-BadeaTendințe în cercetarea traductologicăEditura Universității de Vest2005
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: