Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O categorie de apelative neconvenționale recente: numele comune atribuite persoanelor feminine din domeniul showbizului românesc

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 235
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[A category of recent unconventional anthroponyms: Common names given to women in Romanian show business]
The present study aims at describing the way in which some of the most frequent unconventional names – common group names – are built and function in contemporary Romanian, following the relationship between their use and the position they occupy in the system.
The theoretical perspective proposed is interdisciplinary, promoted by functional linguistics, pragmatics, stylistics and anthroponymy.
The corpus consists of twelve words taken from one of the richest semantic fields of unconventional names and group common names – designations of female individuals. The aforementioned terms are bazată (‘boss’), bengoasă (‘fab(ulous)’), boarfă (‘rag’), bombă (‘bomb’), bucată (‘piece’), bunăciune (‘biscuit’), bunoacă (‘candy’), divă (‘diva’), fiţoasă (‘flighty’), naşpetă (‘loser’), piţipoancă (‘bimbo’) and tunată (‘Silicon Sally’).
This research starts from canonical lexicographic remarks and is aimed at highlighting certain meanings that appeared as discourse facts and were established in recurrent and stable contexts from common contemporary language use.
Cuvinte-cheie:common group names, unconventional names, functional linguistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 6

9Adriana Stoichițoiu-IchimCuvinte „la modă” în discursul politico-publicistic actualFelecan, 2192011
9Margareta Manu MagdaPragmatică și antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)ICONN 1, 5032011pdf
html
10Oana MurărușNume, porecle, semnături ironice în paginile „Academiei Caţavencu”Controverse, II, 1752010pdf
41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: