Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Questions sur la traduction anthroponymique. Étude de cas : l’espace public roumain

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, p. 812
ISBN:978-606-543-343-4
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Observations regarding anthroponymic translation. A case study: The Romanian public space]
This paper aims at analysing proper names, in general, and anthroponyms, in particular, from the point of view of translation studies, with reference to French and Romanian. The specific context, which facilitates the approach from the aforementioned perspective, is the public space, the undeniable witness of the transformations that onomastic items undergo between their use in speech and writing, in the media and public discourse.
This research focuses on the field of personal naming, taking into consideration the following unconventioal categories: anthroponyms, nicknames and appellations (various forms of address), in order to delineate the difficulties faced while translating them and their contextual boundaries at the level of communication.
Cuvinte-cheie:translation practices, anthroponymic structures, media discourse, interculturality
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

8Georgiana Lungu-BadeaUn panorama de la traduction roumaine des noms propres (roumain - français)Ling. trad., 1612011
30Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
10Oana MurărușNume, porecle, semnături ironice în paginile „Academiei Caţavencu”Controverse, II, 1752010pdf
24Georgiana Lungu-BadeaTendințe în cercetarea traductologicăEditura Universității de Vest2005
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: