Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La traduction des anthroponymes non conventionnels – le cas des surnoms

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 307
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Translation of unconventional anthroponyms – The case of bynames]
This paper explores the translation of proper names by analysing sociolinguistic motivations especially with respect to the unconventional category of bynames. To illustrate the theoretical aspects emphasised, the present study proposes an intercultural approach to journalistic texts that contain onomastic elements. Proper names impose specific features on the translation of a fragment from one language into another (i.e., from Romanian into French and vice versa). The results of anthroponymic translation allow for a cross-cultural approach to bynames.
Cuvinte-cheie:byname, sociolinguistics, unconventional, anthroponymy, intercultural
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

4Oliviu FelecanPorecle date de elevi/studenți profesorilor. O perspectivă sociolingvisticăNeamțu, 2742015pdf
41Daiana FelecanPragmatica numelui și a numirii neconvenționale
De la paradigme teoretice la practici discursive
Editura Mega, Editura Argonaut2014
1Georgeta RusQuestions sur la traduction anthroponymique. Étude de cas : l’espace public roumainICONN 2, 8122013pdf
html
28Oliviu FelecanUn excurs onomastic în spațiul public românesc actualEditura Mega, Editura Argonaut2013
30Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
24Georgiana Lungu-BadeaTendințe în cercetarea traductologicăEditura Universității de Vest2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: