Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Proper names in foreign fairy-tales in translation. A lexical-grammatical, psycho and sociolinguistics approach

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 4, p. 245-257
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:In the current communication, we aim to achieve a classification of names met in the translated foreign fairy-tales and to classify them in terms of vocabulary, etymology, morphology and syntax. We will also pursue the social and psychological area in which these denominations were given and also if their translation preserves the signified / signifier of the proper name as linguistic sign from the mother tongue in the target language.We will prove that the onomastics in the tale world is, on the one hand, universal, because of multiple linguistic and cultural contacts, but on the other hand, there are situations where the names cannot be translated, being transferred from one language to another in an identical form.The diverse onomastics categories found in the fabulous universe (generic monikers, nicknames, charactonymes) are the result of a community which becomes more and more diverse from the ethnical and, also, linguistic point of view. The perspective we are using in decoding the names is transdisciplinary and the methods used are based on a semantic, grammar, psycho and sociolinguistics analysis.The corpus is taken from anthologies of translated foreign fairy tales, classical and modern.
Cuvinte-cheie:literary onomastics, fairy-tale, moniker, charactonym, archetype
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

7Daiana FelecanSens lingvistic în „semnul estetic”BSLR, XXIV, 472015
6Nicolae FelecanOiconime „decretate”. Aspecte sociolingvisticeICONN 3, 4782015pdf
5Oliviu FelecanSe poate vorbi în română de (pre)nume unisex?ICONN 3, 1492015pdf
13Mihaela Munteanu SisermanNume și simțuri: corespondențe semantice în configurații denominativeEditura Mega; Editura Argonaut2015
1Daniela-Elena VladuSprechende Namen in deutschen und rumänischen MärchenICONN 2, 9572013pdf
html
28Oliviu FelecanUn excurs onomastic în spațiul public românesc actualEditura Mega, Editura Argonaut2013
3Ioana Vintilă-RădulescuNumele proprii trebuie traduse? Dacă da, cum? Cazul numelor oficiale de stateICONN 1, 5272011pdf
html
9Margareta Manu MagdaPragmatică și antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)ICONN 1, 5032011pdf
html
30Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
1Vasile FrățilăElementul autohton în dialectul istroromân între menţinere şi dispariţieBSLR, XIX, 192010
1Mircea FarcașCâteva observații asupra unor derivate verbale din graiurile maramureșeneFD, XXVII, 132008pdf
2Mircea FarcașTermeni de origine veche slavă în subdialectul maramureşeanBSLR, XVII, 232008
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009
16Tatiana Slama-CazacuIntroducere în psiholingvisticăEditura Științifică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: