Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Numele proprii trebuie traduse? Dacă da, cum? Cazul numelor oficiale de state

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 527
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Should proper names be translated? If so, how? The case of official state names]
This study illustrates the above-mentioned problem with the situation of official names of states in Romanian that display the structure “noun designating the form of government + proper noun”. In most of these cases, the proper name is in the nominative, but sometimes it is in the genitive; there exists only one case in which the name is introduced by the preposition de (‘of’). In the languages of origin, most Romanian names correspond to direct or prepositional constructions. In conclusion, this paper suggests that all official names of states should be aligned with the canonical construction in Romanian, using the nominative.
Cuvinte-cheie:appellation genitive, proper names, Romanian, state names, translation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 1

30Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: