Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume și simțuri: corespondențe semantice în configurații denominative

Autor:
Editura:Editura Mega; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Coperta:

Nume și simțuri: corespondențe semantice în configurații denominative

Citări la această publicație: 13

Recenzii la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].