Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de sărbători între sacru și profan

Autori:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics, Secțiunea Sacred and profane in names in public space, p. 1005
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

9Daiana FelecanNumele de brand: repere de analizăICONN 3, 172015pdf
13Mihaela Munteanu SisermanNume și simțuri: corespondențe semantice în configurații denominativeEditura Mega; Editura Argonaut2015
4Nicolae FelecanSacru şi profan în denumirea mănăstirilor din RomâniaICONN 2, 4312013pdf
html
5Oliviu FelecanHodonimie românească – între autohtonism şi cosmopolitismICONN 2, 3182013pdf
html
15Nicolae FelecanÎntre lingvistică și filologieEditura Mega2011
21Ioan PătruțStudii de onomastică româneascăEditura Clusium2005
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: