Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Numele de brand: repere de analiză

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 17
ISBN:978-606-543-671-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Brand names: Analysis guidelines]
The present paper, a part of a vaster research project, analyses brand names and, whenever the case, the advertising slogan(s) that accompany a promoted product. Therefore, the approach is mainly linguistic (grammatical, pragmatic and typological). At the same time, I take into consideration the psychological and sociocultural factors that lead to the coinage of a brand name.
Concretely, the research aims, on the one hand, to describe the linguistic and psychosocial mechanism that underlies the construction of brand names and, on the other, to identify the communicative functions of brand names on the level of a language community.
The theoretical framework of the research comprises principles pertaining to socio-, ethno- and psycholinguistics, pragmasemantics, semiotics, discourse analysis, sociology, advertising and cultural studies. The specific field of investigation is onomastics.
The corpus consists of examples selected from the mass media (Internet, newspapers, magazines, radio and television) in pre- and post-revolutionary Romanian public space.
Cuvinte-cheie:brand names, linguistic sign, advertising discourse, indirect speech act
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 9

0Cătălina-Maria FotaNume comerciale de parfumuriSCOL, XII (1-2), 238-2442019pdf
1Arlette Anamaria VolcovNoms de produits laitiersSCOL, XI (1-2), 266-2722018pdf
html
1Armina BerceanuNames of cakesSCOL, XI (1-2), 218-2272018pdf
html
1Daiana Felecan, Alina BugheșiuUrsulețul Bi sau despre ograda numelor de jucăriiBSLR, XXVII, 772018pdf
0Anamaria Paula MădărasNume sacre în picturăICONN 4, 9012017pdf
html
1Delia-Anamaria Răchișan, Călin Teodor MorariuNume de sărbători între sacru și profanICONN 4, 10052017pdf
html
0Flavia-Elena OșanReconfigurarea timpului sacru în lumea brandurilor. Discurs publicitar – perspectivă diacronicăICONN 4, 9532017pdf
html
0Flavia-Elena Oșan VaidaDenominative practices specific to the domain of clothing in the Romanian public spaceLDMD, 5, 346-3552017pdf
html
0Anamaria Paula MădărasOnomastic representations of women in paintingGIDNI, 3, 447-4582016pdf
html

Referințe în această publicație: 3

3Mihaela Munteanu SisermanNume de vinuri şi de soiuri de struguri româneştiICONN 2, 1572013pdf
html
82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: