Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de vinuri şi de soiuri de struguri româneşti

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, p. 157
ISBN:978-606-543-343-4
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Names of Romanian wines and grape varieties]
As any other gastronomic product, wine is also identified by means of names. The names given to wines become, more often than not, national cultural brands. The phrases that designate wines constitute a heterogeneous semantic class, as most of the times they are motivated noun phrases, which require, in order to be decoded, diversified extralinguistic knowledge regarding culture, history, universal or local mythology: Lacrima lui Ovidiu, Prince Matei, Castelul Huniade, Miorița, Sirena Dunării, Golem, 7 Păcate. At the same time, the names of wines can include native and/or foreign anthroponyms, showing different degrees of adaptation (Conu’ Alecu), or various (Romanian or international) appellatives that have become proper nouns: Făurar, Menestrel, Monşer, Terra Romana, Anima.
Cuvinte-cheie:names of wine, semantic categories, the process of creating metaphors, metonymy, cultural symbol
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: