Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un veac de transformări oiconimice în România

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Onomastică, p. 439
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[A century of oikonymic changes in Romania]
Oikonymic changes are caused by the action of a plurality of sociocultural, ethnic and political-ideological factors, which ensure a tight connection between onomastics and the historical, national context, as well as the cultural values of a community. The official system, which continues to change and adapt to political, socioeconomic and ethnic realities, considerably reduces the variety of folk oikonymy, which is reliant on the geography and history of the named places. Encomiastic oikonyms (given by representatives of the regime in office) and sometimes commemorative oikonyms (given on the basis of names of minor figures or circumstantial criteria) are bound to change/to disappear. Therefore, they establish purely conventional relationships between territorial units and the names in question.
Cuvinte-cheie:oikonymic changes, sociolinguistics, toponyms
Limba: română

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 8

6Nicolae FelecanOiconime „decretate”. Aspecte sociolingvisticeICONN 3, 4782015pdf
2Vasile FrățilăOiconime bănățene de origine antroponimică (II)AUT, LIII, 92015pdf
3Mihaela Munteanu SisermanNume de vinuri şi de soiuri de struguri româneştiICONN 2, 1572013pdf
html
2Vasile FrățilăOiconime bănățene de origine antroponimicăMarin, 232-2442013
3Vasile FrățilăOiconime bănățene de origine maghiarăFelecan, 4112011
3Vasile FrățilăOiconime bănățene slave de origine antroponimicăAUT, XLVIII, 1452010pdf
html
5Vasile FrățilăNume de localităţi de origine slavă în BanatSCL, LIX (1), 1232008html
5Vasile FrățilăDin oiconimia BanatuluiAUT, XLV, 139-1672007pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: