Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Oiconime bănățene slave de origine antroponimică

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVIII, p. 145
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:L’auteur démontre qu’une partie des oiconymes slaves du Banat ont une origine anthroponymique. Ces oiconymes proviennent soit de la forme complète des noms laïques ou religieux, soit de la forme hypocoristique de ces noms. Ce type de noms indique le propriétaire du terrain ou le fondateur de la communauté. La plupart d’entre eux sont formés à l’aide des suffixes adjectivaux possessifs.
L’article commence avec les oiconymes d’origine anthroponymique dérivés avec les suffixes -ov-/-ev- et leurs composés : -ovica, -evac (Blajova, Borlova, Bratova, Ciclova, Cliciova, Ciudanovița, Lucacevăț, Lucareț) et traite ensuite les oiconymes dérivés avec les suffixes -in (Berini, Bogâltin, Butin, Jitin, etc.), -inț < -in(ĭ)ci (Balinț, Belinț, Belotinț, Labaşinț, etc.), -j- (Liuborajdea < Ljuberajd + -j-a, Radimna < Radim -j-a), -ici < ić < itjъ (Agadici, Bozovici, Cheglevici, Divici, etc.), -ac < -ak (Lupac) et -şnița < -ştița < *-isk-ica (Bolvaşnița, (Valea) Bolvaşnița, Petroşnița).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 10

3Vasile FrățilăToponimie almăjeanăMetea, 2012008
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
49Vasile C. IonițăNume de locuri din BanatFacla1982
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
41Alexandru GraurNume de locuriEditura Științifică1972
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
1Emil PetroviciToponime slave în *-ĭsk-ica pe teritoriul RomânieiCL, XIII (2), 1931968
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
8Emil PetroviciAdjective posesive slave în -j- ca toponimice pe teritoriul R.P.R.SCL, IV, 631953
3Emil PetroviciNote slavo-române. IIDR, X (2), 3351938-1941pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: