Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de locuri

Autor:
Editura:Editura Științifică
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 41

0Cristina Radu-GoleaThe Latin character of the Romanian language and our national identityCCI, 6, 113-1192020pdf
0Veronica OnețLexical-semantic configuration of toponyms in Romanian fairy talesJRLS, 14, 493-5052018pdf
0Veronica OnețToponime în basme românești – între sacru și profanICONN 4, 12082017pdf
html
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Camelia AlibecProper names’ lexical structureCCI, 4, 167-1712016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
1Diana Boc SînmărghiţanDiminutive and augmentative suffixes in the Romanian language. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 8, 579-5842016pdf
html
0Diana Boc-SînmărghiţanAbout places and their therapeutic properties. Primary toponyms derived from names of plants in the Romanian languageJRLS, 9, 401-4092016pdf
html
0Iuliana-Adelina IliescuMythonisms in Vasile Alecsandri’s worksJRLS, 8, 408-4112016pdf
html
2Viorica RăileanuEponim vs deonim. Contributions to a debateGIDNI, 3, 440-4462016pdf
html
0Ștefan-Mihai Sebesi-SütöToponymic research in the area of DedaGIDNI, 3, 459-4672016pdf
html
0Adelina Emilia MihaliRelația popular – oficial în toponimia Văii superioare a Vișeului ICONN 3, 5222015pdf
0Cristina FurtunăConversion to proper namesGIDNI, 2, 222-2312015pdf
html
0Dorina Chiș-ToiaAtanasie M. Marienescu despre importanţa studierii numelor de localităţiPhil. Ban., IX (1), 1022015pdf
6Nicolae FelecanOiconime „decretate”. Aspecte sociolingvisticeICONN 3, 4782015pdf
1Octavian GordonThe Integration within Romanian of Toponyms of Latin or Greek Origin. Criteria, Limits and Possible SolutionsRRL, LX (1)2015pdf
html
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
3Adrian ChircuFrench town names in Old Romanian writings: Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 1, 23-322014pdf
html
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
0Andrei AvramNote etimologiceLR, LXIII (4), 4652014pdf
0Ionela Silvia GrangureToponyms of Mehendinţi CountySCOL, VII (1-2), 3102014pdf
html
0Loredana GhioalăDes toponymes du Département de VâlceaSCOL, VII (1-2), 3062014pdf
html
1Loredana PopescuToponyms of Dolj CountySCOL, VII (1-2), 3142014pdf
html
4Adrian ChircuToponymia Urbana Medievalia Europea. Observations on the translation of European town names in Teodor Corbea’s dictionary Dictiones latinae cum valachica interpretationLDMD, 1, 27-382013pdf
html
1Oana-Maria Poenaru-GiriganThe Relationship between Toponymy and LinguisticsANADISS, 15, 1542013pdf
5Oliviu FelecanHodonimie românească – între autohtonism şi cosmopolitismICONN 2, 3182013pdf
html
0Adelina Mihali TătarBrief Historical Survey upon the Researches Made in Romanian ToponymySCOL, V (1-2), 502012pdf
html
0Alina-Georgiana FocșineanuDenumiri de origine orientală ale unor străzi din BucureştiDirecții, II, 952012pdf
0Adriana GeantăCharacteristic features of proper names and their relationship with toponymsELI, 8, 932011pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăImpactul terminologiei religioase românești asupra domeniului onomastic (Sărbători creștine)ICONN 1, 6192011pdf
html
0Dorina Chiș-ToiaRegionalisme în publicaţia ,,Foaia diecesană” (1886-1918) IPhil. Ban., V (1), 53-592011pdf
html
1Mihaela GrigoreanExercice d’herméneutique transdisciplinaire de quelques toponymes du Pays d’OaşICONN 1, 4412011pdf
html
0Grigore BrâncușSubstratum Elements in Oltenia’s ToponymySCOL, III (1-2), 292010pdf
html
1Simion DănilăExistă afereză în toponimele româneşti?Phil. Ban., IV (1), 133-1442010pdf
html
3Vasile FrățilăOiconime bănățene slave de origine antroponimicăAUT, XLVIII, 1452010pdf
html
0Adelina IliescuFeminine Onomastics (the Image of the Coquette and of the Adulteress) in I.L. Caragiale’s ComediesSCOL, I (1-2), 1262008pdf
html
1Pârvu BoerescuCodex Comanicus: corespondenţe lexicale româno-cumane LR, LVII (4), 434-4582008pdf
html
2Mirela Zamilia DanciuToponimia unor localități aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager)AUT, XLV, 107-1382007pdf
html
0Constantin DominteNume de populaţii şi de triburi germanice în antichitate într-un viitor lexicon românesc de etnonimeAUI, LI, 117-1522005pdf
0Ion TomaParticularitățile demersului etimologic în toponimieDR, s.n., I (1-2), 3711994-1995pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].