Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Impactul terminologiei religioase românești asupra domeniului onomastic (Sărbători creștine)

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 619
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Religious terminology’s influence in the onomastic field (Christian holidays)]
The study of a terminology (for instance, that we find in the onomastics) is able to furnish some data and arguments for other semantic fields, among which the religious one is our target. We mean, for example, the importance of a religious word’s being attested as geographic name or person name. By this way we can prove a Latin word being inherited in Romanian, which otherwise is not recoverable as common word in Eastern Romance; this is the sense in which the notion of archive-store has been employed with application to the onomastics.
Cuvinte-cheie:religious, christian holidays, geographic names, person names
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

49Vasile C. IonițăNume de locuri din BanatFacla1982
41Alexandru GraurNume de locuriEditura Științifică1972
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
26Nicolae DrăganuToponimie și istorieEditura Ardealul1928

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: