Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Urbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 2, p. 22-34
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:This paper focuses on the Italic city names found in Dictiones latinae cum valachica interpretatione, one of the oldest Romanian dictionaries written by Teodor Corbea, a scholar who lived in Transylvania at the end of the 17th century and the beginning of the 18th century.
The large number of Italic urban toponyms caught our attention and compelled us to carry out a linguistic analysis of how Teodor Corbea created the dictionary entries by translating town names from Latin into Romanian. Throughout the dictionary, we also noticed the author’s desire to share his vast knowledge, typical of European encyclopaedism, with his readers.
The inclusion of place name particularities in the dictionary helps us to better understand the endeavour of this Transylvanian writer as well as his broad cultural horizon and extensive linguistic knowledge.
Cuvinte-cheie:Teodor Corbea, dictionary, Romanian language, encyclopaedism, diachrony, Italic toponymy, names of Italic cities, Middle Age
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 14

2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
3Adrian ChircuFrench town names in Old Romanian writings: Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 1, 23-322014pdf
html
7Mihai Alin GhermanRepères culturels et linguistiques en marge du dictionnaire latin-roumain de Teodor CorbeaDR, s.n., XIX (1), 48-592014pdf
html
4Adrian ChircuToponymia Urbana Medievalia Europea. Observations on the translation of European town names in Teodor Corbea’s dictionary Dictiones latinae cum valachica interpretationLDMD, 1, 27-382013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
13Mihai GhermanLexicografie și gramatică în Dicționarul lui Teodor CorbeaDR, s.n., V-VI, 161-1642000-2001pdf
html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
41Alexandru GraurNume de locuriEditura Științifică1972
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: