Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Repères culturels et linguistiques en marge du dictionnaire latin-roumain de Teodor Corbea

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIX (1), Secțiunea Filologie. Limbă literară, p. 48-59
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The paper aims to investigate the cultural context reflected by the largest dictionary of old Romanian lexicography, Teodor Corbea’s Latin-Romanian dictionary (Dictiones Latinae cum Valachica interpretatione) written between the years 1691–1702. It was compiled in the context of a special interest in the history and culture of Greek-Latin humanism to which the most important Romanian personalities of the time (Miron Costin, Dimitrie Cantemir and Constantin Cantacuzino) contributed. The dictionary has a large number of entries on ancient culture. Similarly, this research aims to emphasize the conflict between Slavic-Byzantine culture and West-inspired humanism.
Cuvinte-cheie:
  • lexicografie latino-română, occidentalizarea culturii române, Teodor Corbea
  • lexicographie latine-roumaine, l’occidentalisation de la culture roumaine, Teodor Corbea
  • Latin-Romanian lexicography, Westernization of Romanian culture, Teodor Corbea
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 7

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: