Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Diminutive latineşti „cum valachica interpretatione” în dicţionarul lui Teodor Corbea

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Lingvistică și filologie, p. 37
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:In his study, the author aims to investigate the way in which Teodor Corbea, in his dictionary, Dictiones latinae cum valahica interpretatione, translates or equalizes in Romanian language several Latin diminutives that characterize especially the Vulgar Latin.
The lexicon of this Transylvanian scholar represents one of the oldest dictionaries which could help us to better understand not only the mechanisms of forming diminutives, at the end of the 17th century, but also the subsequent developments. The analysis is a lexical one and follows a structural type, but there are many situations in which the author also takes into consideration the semantics of some less common diminutives.
Cuvinte-cheie:
  • diminutive, limba română, limba latină, formarea cuvintelor, dicționar, limba română veche
  • diminutives, Romanian language, Latin language, word formation, dictionary, Old Romanian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 9

7Mihai Alin GhermanRepères culturels et linguistiques en marge du dictionnaire latin-roumain de Teodor CorbeaDR, s.n., XIX (1), 48-592014pdf
html
5Adrian ChircuDespre diminutivarea substantivelor neologice în limba română actualăBidu-Vrănceanu, 692011
11Rodica ZafiuDiminutivele în româna actuală: lexicalizare și utilizare pragmaticăBidu-Vrănceanu, 3732011
7Rodica ZafiuEvaluarea diminutivelorBrâncuș, 2912010
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
4Elena CarabuleaDubla diminutivare în limba românăSCL, XXIII (5), 5091972
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: