Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Terminologie lingvistică într-un lexicon de la sfârșitul veacului al XVII-lea

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 103
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dictiones Latinae cum Valachica interpretatione, dicţionarul bilingv realizat de către Teodor Corbea la sfârşitul veacului al XVII-lea, cuprinde o bogată şi diversă terminologie lingvistică, surprinzătoare pentru momentul alcătuirii textului, cu mult anterior redactării primelor scrieri de specialitate originale în spaţiul nostru cultural. Era această terminologie un reflex firesc al limbii utilizate de autorii şi de traducătorii de texte, care, sub influenţa limbilor oficiale de cultură, latina şi slavona, utilizau şi în scrisul românesc, un cuprinzător vocabular neologic de specialitate.
Cuvinte-cheie:limba română veche, traduceri, scrieri lingvistice, lexic neologic, Teodor Corbea
Limba: română

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 8

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: