Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Echivalare şi variaţie afixală în limba română veche. Corespondentele româneşti ale sufixului latinesc -tio, -tionis, în Dictiones Latinae cum Valachica Interpretatione

Autor:
Publicația: Limba română, LXVIII (2), Secțiunea Lexicologie, lexicografie, p. 185-199
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 18

5Gheorghe ChivuTerminologie lingvistică într-un lexicon de la sfârșitul veacului al XVII-leaDindelegan, 1032017
3Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
2Marinușa ConstantinCreativitatea lexicală în limba română vecheEditura Muzeul Literaturii Române2017
2Silvia PitiriciuConsiderations sur les “ciunismes” en langue roumaineSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
2Dana DinuNominal Derivation with Suffixes in LatinSCOL, III (1-2), 1172010pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganConcurența -(ț)iune ~ -(ț)ie; stadiul actual al fenomenuluiSCL, LIX (2), 4892008html
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
13Mihai GhermanLexicografie și gramatică în Dicționarul lui Teodor CorbeaDR, s.n., V-VI, 161-1642000-2001pdf
html
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
5Ion OpreaIstoria adaptării împrumuturilor româneşti care au corespondenţe latineşti în -(t)io, -(t)ionisALIL, XXXIII, 811992-1993pdf
html
49Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
2. Contribuții socioculturale
Editura Științifică și Enciclopedică1978
1Cicerone PoghircProblèmes actuels de l’étymologie roumaineRRL, XIII (3), 1991968
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: