Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Creativitatea lexicală în limba română veche

Autor:
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:

Coperta:

Creativitatea lexicală în limba română veche

Citări la această publicație: 2

Recenzii la această publicație: 1

Cosmin CăprioarăDiacronia, 12, A1742020pdf.ro
pdf.en

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].