“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Echivalare şi variaţie afixală în limba română veche. Corespondentele româneşti ale sufixului latinesc -tio, -tionis, în Dictiones Latinae cum Valachica Interpretatione

Author:
Publication: Limba română, LXVIII (2), Section Lexicologie, lexicografie, p. 185-199
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 18

5Gheorghe ChivuTerminologie lingvistică într-un lexicon de la sfârșitul veacului al XVII-leaDindelegan, 1032017
3Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
2Marinușa ConstantinCreativitatea lexicală în limba română vecheEditura Muzeul Literaturii Române2017
2Silvia PitiriciuConsiderations sur les “ciunismes” en langue roumaineSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
2Dana DinuNominal Derivation with Suffixes in LatinSCOL, III (1-2), 1172010pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganConcurența -(ț)iune ~ -(ț)ie; stadiul actual al fenomenuluiSCL, LIX (2), 4892008html
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
13Mihai GhermanLexicografie și gramatică în Dicționarul lui Teodor CorbeaDR, s.n., V-VI, 161-1642000-2001pdf
html
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
5Ion OpreaIstoria adaptării împrumuturilor româneşti care au corespondenţe latineşti în -(t)io, -(t)ionisALIL, XXXIII, 811992-1993pdf
html
49Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
2. Contribuții socioculturale
Editura Științifică și Enciclopedică1978
1Cicerone PoghircProblèmes actuels de l’étymologie roumaineRRL, XIII (3), 1991968
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: