“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Terminologie lingvistică într-un lexicon de la sfârșitul veacului al XVII-lea

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 103
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:Dictiones Latinae cum Valachica interpretatione, dicţionarul bilingv realizat de către Teodor Corbea la sfârşitul veacului al XVII-lea, cuprinde o bogată şi diversă terminologie lingvistică, surprinzătoare pentru momentul alcătuirii textului, cu mult anterior redactării primelor scrieri de specialitate originale în spaţiul nostru cultural. Era această terminologie un reflex firesc al limbii utilizate de autorii şi de traducătorii de texte, care, sub influenţa limbilor oficiale de cultură, latina şi slavona, utilizau şi în scrisul românesc, un cuprinzător vocabular neologic de specialitate.
Key words:limba română veche, traduceri, scrieri lingvistice, lexic neologic, Teodor Corbea
Language: Romanian

Citations to this publication: 5

References in this publication: 8

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: