“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)

Authors:
ISBN:9789734400928
Publisher:Editura Științifică
Place:București
Year:

Citations to this publication: 83

0Adrian ChircuDe nominum populorum diversitate. Tâlcuirea limbilor ‘popoarelor’ antichităţii în vechi dicţionare româneşti (Dictiones Latinæ cum Valachica interpretatione)DR, s.n., XXV (1), 36-472020pdf
html
0Gheorghe ChivuLe roumain littéraire moderne et l’analogismeStudia UBB, LXV (4), 91-1022020
0Ion Giurgea, Cristian Moroianu, Monica Vasileanu
  • Despre tratamentul neologismelor în DELR. Corijări și completări etimologice
  • Aspects regarding the treatment of neologisms in DELR. Completing previous etymological explanations
Diacronia, 11, A1582020pdf.ro
pdf.en
1Coman LupuMás observaciones sobre la dataciónDragoș, 167-1752019pdf
1Cristian MoroianuEtimologia multiplă – un concept necesarLR, LXVIII (2), 287-3062019pdf
0Ecaterina PleșcaPluguşorul de Anul Nou pentru flăcăi din Străşenii anului 1938 (Variantă a hăiturii tradiţionale)PhilM, LXI (1-2), 1332019pdf
0Coman LupuDatarea, o problemă mereu actuală, cu ilustrări pe română şi pe spaniolăAUS, 30 (1), 167-1712018pdf
0George Bogdan ȚâraAspecte ale terminologiei religioase în Lexiconul de la Buda (1825)TDR, IX, 93-1062018pdf
html
0Gheorghe ChivuNorme réelle – norme idéale. Dans le lexique littéraire roumain au milieu du XIXème siècle. Le premier Dictionnaire AcadémiqueDICE, XV (1), 172018pdf
0Gheorghe ChivuNéologismes d’origine latine dans les écrits de Dimitrie Cantemir. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilorDICE, XV (2), 111-1202018pdf
html
2Cristian MoroianuVariantele limbii române între tradiție și inovațieChivu, 385-4062017
1Gheorghe ChivuÎnsuşire (‘propriété’) «proprietate, alsăuire, alsău». Quelques considérations étymologiquesDR, s.n., XXII (2), 972017pdf
html
5Gheorghe ChivuTerminologie lingvistică într-un lexicon de la sfârșitul veacului al XVII-leaDindelegan, 1032017
0Ioan DănilăAcuzativul etimologic latinesc – resursă pentru cultivarea limbii româneChivu, 179-1832017
0Lucian ChișuElogiu unui om de știință care trăiește în lumea realității și a conceptelor: Acad. Gheorghe ChivuChivu DHC Târgoviște, 70-812017pdf
0Petre Gheorghe BârleaLaudatio. Gheorghe Chivu şi filologia ca mod de viaţăChivu DHC Târgoviște, 36-652017pdf
0Raluca Felicia TomaGheorghe Chivu. Un impresionant parcurs profesionalChivu DHC Târgoviște, 82-862017pdf
0Vasile D. ȚâraO distinsă personalitate a filologiei românești: Profesorul univ. dr. Gheorghe Chivu, m.c. al Academiei RomâneChivu, 542-5452017
1Victor CelacEtimologia multiplă în limba română: cadru metodologic şi criteriiALIL, LVII, 1012017pdf
html
0Coman LupuCultismos y terminologías en Español (s. XVII – XIX)ELI, 19, 3342016pdf
0Coman LupuCultisme și terminologii în limbile romanice literare. Secolul al XVIII-leaGăitănaru, 2192016
1Cristian MoroianuSincronic vs diacronic în studierea alomorfiei verbale româneștiPerspective, 3112016pdf
3Emanuela TimotinGlose într-un text românesc de ceremonial necunoscut din 1763 despre alegerea şi încoronarea împăratului romano-germanLR, LXV (1), 1172016pdf
1Florica DimitrescuPortretul unui prefixoid în expansiune: ciber-Perspective, 2572016pdf
3Gabriela StoicaDragostea romantic-erotică în cultura română premodernă. Analiză contextual-semanticăAOU, XXVII (2), 5192016pdf
0George Bogdan ȚâraLa formation de la terminologie grammaticale roumaine à l’aide des termes latins : la relatinisation du roumain entre le XVIIIe et le XIXe sièclesCILPR2013/2, 193-2032016pdf
html
1Gheorghe ChivuLa modernisation latino-romane du lexique roumain. Le modèle interneDICE, XIII (2), 72016pdf
2Gheorghe ChivuÎnsuşire „proprietate, alsăuire, alsău”. Câteva consideraţii etimologiceFelecan, 982016
1Raluca Elisabeta IftimeElemente de origine polonă în texte vechi româneștiPerspective, 3832016pdf
6Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
0Alexandra-Ioana Dângă, Dana-Alexandra Dolgu-UrsuleanuThe role of neologisms in the present catihetic textGIDNI, 2, 540-5452015pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăO posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modernLR, LXIV (1), 672015pdf
0Dora VăetușThe Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary LanguageTDR, VII, 69-792015pdf
html
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
1Emanuela TimotinPrima traducere românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Raportul dintre versiuniLR, LXIV (1), 902015pdf
1Emanuela TimotinInfluenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologiceSIL5, 3992015pdf
1Gheorghe ChivuThe Latin Model in early Romanian linguistic writingDICE, XII (2), 72015pdf
html
2Gheorghe ChivuSintaxa istorică din perspectivă filologicăSIL5, 2122015pdf
8Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
1Adrian ChircuMeserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românescCIL2014/L, 952014pdf
1Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
2Cristina-Ioana DimaCanonizarea în spațiul catolic – un spectacol filologic oferit de Vlad Boțulescu „iubitului cetitor”DR, s.n., XIX (1), 152014pdf
html
0Florica DimitrescuO prea scurtă istorie a prefixoidelorDiacronie–sincronie, II, 2832014pdf
1Florica DimitrescuPe marginea unui excelent dicţionar român-polonCoteanu, 103-1122014pdf
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității compuselor calchiate din vechea română literarăDiacronie–sincronie, I, 3032014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Alina-Maria TisoaicăAspects of the Adjective in Dimitrie Bolintineanu’s WorkELI, 12, 662013pdf
html
0Dumitru CarabașElements of Religious Vocabulary in the Language of the Aromanians of RomaniaSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
4Emanuela TimotinApprendre et expliquer. Les gloses dans une Vie de Skanderbeg traduite de l’italien en roumain au XVIIIe siècleRRL, LVIII (2), 205-2212013pdf
html
1Marius-Radu ClimCâteva idei comparative despre adaptarea termenilor neologici (împrumuturile) în viziunea lucrărilor de specialitate românești și europeneMunteanu, 261-2762013pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
2Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 225-2332012pdf
html
1Emanuela TimotinNeologisme necunoscute dintr-un manuscris românesc din Arhivele de Stat din VeneciaLR, LXI (3), 402-4122012pdf
html
1Florica DimitrescuDin istoria unor lucrări lexicograficeDirecții, II, 672012pdf
3Gheorghe ChivuCărţile de bucate, un izvor lexicografic insuficient exploatatLR, LXI (3), 304-3112012pdf
html
4Emanuela Timotin, Andrei TimotinLes traductions de l’italien et de l’allemand de Vlad Boţulescu (1763–1764). Projet d’éditionRRL, LVI (1), 69-792011pdf
html
2Gheorghe ChivuValori stilistice ale numelor proprii în scrisul vechi românescICONN 1, 1152011pdf
html
1Gheorghe ChivuMascara, măscări, măscărici. Câteva date de istorie culturalăȚâra, 1712011pdf
0Iulia Mazilu BucătaruAspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativExplorări, I, 2952011pdf
1Florica DimitrescuConsideraţii lingvistice asupra denumirilor de textile în limba română − între lingvistică şi geografieControverse, I, 2392010pdf
1Helga Bogdan-OpreaFrazeologia şi importanţa ei pentru etimologia lexicală (cu specială referire la împrumuturile şi calcurile frazeologice româneşti de origine franceză)Controverse, I, 1972010pdf
0Oana Uță BărbulescuObservaţii asupra grafiei din Divanul... (I)Controverse, I, 3672010pdf
6Florica DimitrescuDin semantica elementelor lexicale gastronomice de origine italiană în româna actualăDR, s.n., XIV (2), 107-1272009pdf
html
0Gheorghe ChivuLexicul neologic din limba română veche, între vocabularul de cultură generală şi terminologiile de specialitateAUG/XXIV, II, 2372009pdf
1Gheorghe ChivuSectorul de limbă literară şi filologie şi cercetarea limbii noastre de culturăLR, LVIII (1), 5-112009pdf
html
2Niculina IacobAtestări lexicale în Biblia Vulgata. Blaj, 1760–1761 (II)AUG/XXIV, II, 2642009pdf
0Ștefan GăitănaruAdaptation of Latin Neologisms from the Romanian Representative Vocabulary in the Context of re-Latinisation of the Romance LanguagesELI, 5 (1), 562009pdf
html
1Alexandru NiculescuAutoportret științific (sau „critica di me stesso”)DR, s.n., XIII (1), 11-322008pdf
html
1Doru MihăescuAlte elemente lexicale necunoscute (cuvinte, variante, semnificaţii) din aşa-numitul „Cronograf Danovici”LR, LVII (2), 167-1802008pdf
html
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
0Gheorghe ChivuMisionarii italieni şi normele vechii române literareELI, 2 (1), 452006pdf
html
1Maria MicleInventarul termenilor militari din Cronica Banatului de Nicolae Stoica de HațegAUT, XLIV, 1612006pdf
html
0Nicolae FelecanVariantele literare libere și tendințele de întrebuințare în limba română actualăLRM, XVI (11-12), 412006pdf
2Cristian MoroianuLatinitatea „ascunsă” a limbii româneEditura Academiei2006html
0Constantin DominteNume de populaţii şi de triburi germanice în antichitate într-un viitor lexicon românesc de etnonimeAUI, LI, 117-1522005pdf
2Maria MicleTerminologie militară în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de HaţegFrățilă, 381-3942005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
2Adina ChirilăÎmprumuturi latino-romanice şi greceşti în “Dihaniile” mitropolitului Antim IvireanulAOU, XV, 57-662004pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
1Alexandru NiculescuLatinitate, romanitate, românitateDR, s.n., I (1-2), 691994-1995pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].