“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Tâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologice

Author:
Publication: Limba română, LXIII (1), p. 107
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Portantes sur ces deux écrits publiés par Coresi, les notes de l’auteur traitent des sujets variables: 1) la soi-disant présence d’une prière archiépiscopale dans le Molitevnic (l’hypothèse de Zamfira Mihail); 2) la relation, également fictive, entre le text imprimé et le texte manuscrit de Cociuba Mare (l’hypothèse de Florian Dudaş); 3) la vraie signification d’une nouvelle appartenant à l’épiscopat de Georges de Sângiordz; 5) la leçon Iisus; 6) les mots qui ne sont pas consignés dans les ouvrages lexicographiques; 7) le sytangme la vraie croyance.
Key words:
  • molitvă arhierească, Cazania lui Varlaam, Gheorghe de Sângiordz, lecţiunea Iisus, credinţă dreaptă
  • prière archiépiscopale, Recueil d’homélies de Varlaam, Georges de Sângiordz, la leçon Iisus, la vraie croyance
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 18

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
1Liviu OnuPrecizări în legătură cu cîteva fragmente găsite recent din Molitvenicul lui CoresiLR, XXII (5), 4531973
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
3Ion GhețieUnde s-a tradus întîia Cazanie coresiană?LR, XIX (2), 1211970
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
1Atanasie PopaOriginalul cîntecelor din Molitvenicul tipărit de Coresi în 1564LR, XV (3), 2551966
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: