“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Etimologii puşcariene controversate (II)

Author:
Publication: Caietele Sextil Pușcariu, I, Section Lingvistică și filologie, p. 77
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Publisher:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:The author discusses, from the etymological point of view, some words for which Sextil Puşcariu proposed Latin etymons or accepted such Latin etymons proposed by other authors but which were contested by some linguists. Taking into consideration phonetic, lexical, etc. arguments, the author proves that Puşcariu’s Latin etymons are correct.
Key words:
  • Sextil Puşcariu, etimologie, a dărăpăna, a descăma, a orbeca, zănatic
  • Sextil Puşcariu, etymology, a dărăpăna ‘to get shattered, to deteriorate’, a descăma ‘to unweave, to tease’, a orbeca ‘to grope about, to fumble about’, zănatic ‘crazy, scattered-brained’
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 18

3Pârvu BoerescuPropuneri şi argumente LR, LIX (2), 185-2062010pdf
html
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
3Sorin PaligaZeități feminine ale basmelor românești: zînele și Sînzienele. Originea cuvintelor și a cultului profanLR, XXXVIII (2), 1411989
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
1Giandomenico Serra« Ceneri e faville ». Note etimologiche e lessicali de Dialettologia italianaDR, IX, 161-2051936-1938pdf
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
2Al. ProcopoviciProbleme vechi și nouăDR, II, 1741921-1922pdf
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: