“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Sufixele românești

Author:
Publisher:Librăriile SOCEC & Co.
Place:Bucureşti
Year:

Table of contents:

Cover:

Citations to this publication: 129

0Monica VasileanuDespre tratamentul contaminării lexicale în DEXAUB, LXX, 133-1492021pdf
html
0Iulia MărgăritPerspectivă dialectologică asupra unui dicţionar onomastic (III)FD, XXXIX, 95-1052020pdf
0Iulia MărgăritNote lexical-etimologiceFD, XXXIX, 189-2002020pdf
0Mircea Farcaș, Iulia MărgăritCreativitate la nivelul graiului maramureşeanFD, XXXIX, 59-682020pdf
0Rodica NagyO gramatică de la 1918AUS, 34 (1), 243-2512020pdf
html
0Vali GaneaValea Sălăuței
Repere onomastice
Editura Mega2020
1Adrian ChircuEchivalarea derivatelor latinești în -mentum în limba română veche. Observaţii asupra Dictiones latinæ cum valachica interpretationSCOL, XII (1-2), 165-1762019pdf
0Gabriela Pană DindeleganNote asupra sufixului -iţă. Caracteristici de accentuareLR, LXVIII (3), 3612019pdf
2Iulia MărgăritAntroponimia şi dialectologia, o relaţie necesarăSCL, LXX (2), 2592019pdf
1Iulia Mărgărit-aştină, variantă sau sufix?FD, XXXVIII, 67-742019pdf
1Iulia MărgăritNote etimologiceFD, XXXVIII, 127-1452019pdf
0Viorica RăileanuOnomatisme vasiliene în vocabularul consolidat al limbiiSCOL, XII (1-2), 208-2162019pdf
1Adelina Emilia Mihali
  • Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș
  • Hydronyms in Ocna Șugatag commune, Maramureș county
Diacronia, 8, A1202018pdf.ro
pdf.en
0Cătălina VătășescuNumele de plantă graşiţă (portulaca oleracea) în primul tratat românesc de medicină (Meşteşugul doftoriei)FD, XXXVII, 161-1702018pdf
html
0Dumitru LoșonțiContribuţii la studiul numelor de familie din România (I)SCOL, XI (1-2), 70-892018pdf
html
0Ioan DănilăRecurs la adevărul ştiinţific – Giorge PascuClas. mod., 319-3262018pdf
html
0Mariana FlaișerStudiile de terminologie în istoria Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din IaşiClas. mod., 183-1922018pdf
html
1Adrian ChircuObservaţii asupra adjectivelor latineşti în -abilis tălmăcite pre limbă românească de către Teodor CorbeaChivu, 135-1512017
1Adrian ChircuProbabil, orice este posibil. Observaţii asupra sufixului -bil în limba română actualăSIL6, 292-3032017pdf
1Carmen Mîrzea VasileNote de formarea cuvintelor. Completări la inventarul adjectivelor româneşti în -tor de tipul (casă) vânzătoare, (pământ) arătorLR, LXVI (4), 4902017pdf
0Cosmin CăprioarăContribuții la toponimia localităților Miluta, Menți, VăgiuleștiChivu, 116-1252017
1Dana CovaciNumele de străzi și instituții din perspectiva dihotomică sacru și profan. Studiu de caz: Ulmeni, județul MaramureșICONN 4, 5942017pdf
html
0Dumitru LoșonțiContribuții etimologico-lexicale (I)Chivu, 324-3402017
1Gabriela Pană DindeleganDubla natură a derivatelor în „-tor”. Variaţie fono-morfologică şi sintacticăChivu, 187-1962017
0Ioan DănilăThe geography of tradition. A case study: “The Romanian Ethnographic Atlas”JRLS, 10, 35-412017pdf
html
1Iulia MărgăritInterpretări lexical-etimologiceLR, LXVI (1), 532017pdf
1Iulia MărgăritNote lexical-etimologiceFD, XXXVI, 2222017pdf
html
1Iulia MărgăritDerivate discutabile (II)ALIL, LVII, 2632017pdf
html
1Nicolae FelecanLatinisme, cuvinte regionale și învechite la cărturarii năsăudeni din prima jumătate a secolului al XX-leaStoichițoiu Ichim, 128-1372017pdf
1Raluca-Mihaela NedeaStudiu asupra dacorom., arom. păstură. Probleme lexico-semantice şi de etimologie (II)LR, LXVI (1), 172017pdf
1Vali Nastasia GaneaSacru și profan în sistemul numelor de familie de pe Valea SălăuțeiICONN 4, 1572017pdf
html
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
1Carolina PopușoiAdnotări lingvistice pe marginea unui document din secolul al XIX-leaLR, LXV (1), 1272016pdf
0Carolina PopușoiUn sufix în retragere: -elnicPerspective, 3352016pdf
2Daniela ButnaruIorgu Iordan, toponimistALIL, LVI, 512016pdf
html
0Daniela Maria CiocîrlanAspecte privind semnificaţia denominativă a geomorfonimelor formate din entopicul „deal”, în comuna Cornu Luncii, judeţul SuceavaAUS, 26 (1), 375-3802016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonAspects regarding the denominative significance of geomorfonims formed by the entopic “glade”, in the old Mălini districtGIDNI, 3, 1139-11462016pdf
html
1Diana Boc SînmărghiţanDiminutive and augmentative suffixes in the Romanian language. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 8, 579-5842016pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanAbout places and their therapeutic properties topical appellatives derived with suffixes from plant names in Romanian languageCCI, 4, 79-862016pdf
html
0Dumitru LoșonțiTerms for “ghețuș, săniuș”SCOL, IX (1-2), 1412016pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologie şi dialectologie (IV)Felecan, 115-1272016
1Mihaela-Marian MorcovDenumiri pentru ‘(păr) alb’, în graiurile dacoromâne, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXV, 1212016pdf
1Raluca NedeaDiferenţierea lexicală vs disocierea semantică în practica lexicografică din perspectiva abordării semantico-etimologice. Cazul unităţilor lexicale păstură din dacoromânăPerspective, 3232016pdf
6Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
3Adrian ChircuDiminutive latineşti „cum valachica interpretatione” în dicţionarul lui Teodor CorbeaCSP, I, 372015pdf
1Andreea PopCum îşi numeşte românul în glumă casa. Din răspunsurile la Chestionarul II. CasaDR, s.n., XX (2), 1522015pdf
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
0Dumitru LoșonțiRectificări şi contribuţii etimologice (I)Neamțu, 3982015pdf
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
1Eugen PavelSextil Puşcariu şi Iorgu Iordan: afinităţi electiveCSP, II, 327-3842015pdf
0Iulia MărgăritNote lexical-etimologiceLR, LXIV (3), 3422015pdf
3Iulia MărgăritDerivate discutabileSIL5, 1292015pdf
1Mioara DragomirVerbul a (se) voiera şi familia lexicală: sensuri, etimologie şi atestări – contribuţii la Dicţionarul limbii române al Academiei (ediţia a doua). Câteva reflecţii filologiceALIL, LV, 1212015pdf
html
2Raluca-Mihaela NedeaStudiu asupra dacorom., arom. păstură. Probleme lexico-semantice şi de etimologie (I)LR, LXIV (4), 476-4852015pdf
1Adrian ChircuMeserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românescCIL2014/L, 952014pdf
0Andrei AvramNote etimologiceLR, LXIII (4), 4652014pdf
1Daniela ButnaruCâmpul toponimic al hidronimului BahluiALIL, LIV, 1352014pdf
html
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (II)SID15, 1772014pdf
2Ion MăriiNote lexicologiceDR, s.n., XIX (2), 119-1322014pdf
html
2Oliviu FelecanOn Collective NicknamesSCOL, VII (1-2), 742014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Diana Boc-SînmărghițanPe râpi – o abordare semantică a toponimelor văilor Bistra şi Sebeş ce descriu adânciturile de terenAUT, LI-LII, 332013-2014pdf
html
2Gabriela ȘerbanSufixul diminutival -uţ ⁄ -uţă în limba românăAUT, LI-LII, 272013-2014pdf
html
1Adelina Emilia MihaliLa relation anthroponyme – toponyme – nom commercial à Borşa, MaramureşPhil. Jass., IX (1), 53-612013pdf
html
1Andrei AvramNote etimologiceLR, LXII (1), 3-72013pdf
html
0Carmen-Gabriela Pamfil, Elena Dănilă TambaSoluţii etimologice pentru adjectivele neologice în -icesc, propuse de Dicţionarul AcademieiCult. ident.2013pdf
html
0Iulia MărgăritConsideraţii asupra unor termeni din lexicul tăbăcărieiLR, LXII (4), 434-4402013pdf
html
0Iulia MărgăritPerspectivă dialectologică asupra unui dicţionar onomastic ICONN 2, 5982013pdf
html
1Roxana VieruSome Elements of Hungarian Origin in Noul Testament de la Bălgrad (1648)TDR, V, 163-1722013pdf
html
0Viorica RăileanuGreek Suffixes in the Structure of Last Names in the Republic of MoldovaSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
2Carmen Mîrzea VasileAdverbele în -iş şi -âş. Inventarul şi câteva observaţiiAUB, LXI, 85-1002012pdf
html
0Doru MihăescuContribuţii etimologice şi lexicale LR, LXI (3), 363-3712012pdf
html
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (I)SID14, 2372012pdf
0Gabriel BărdășanFormaţii lexicale interne cu baza moştenită din latină în vocabularul dialectului istroromânSID14, 232012pdf
1Iulia MărgăritCâteva observaţii în legătură cu vocabularul românilor timoceni (Bulgaria) LR, LXI (2), 235-2452012pdf
html
0Pârvu BoerescuNote etimologice şi lexicale. I. fulg; II. Stâlpuri: stâlpură, stâlpLR, LXI (1), 45-532012pdf
html
1Roxana VieruSlavic Lexical Elements in Antim Ivireanu’s Evanghelia (1697)TDR, IV, 81-892012pdf
html
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 321-3282012pdf
html
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
0Viorica RăileanuFormarea antroponimelor: sufixul grecesc -ache (-achi)PhilM, LIV (3-4), 106-1132012pdf
html
1Anca-Maria BercaruRaporturi antroponimice sârbo-române. Criterii şi metodeRSL, XLVII (1), 172011pdf
1Cătălina VătășescuRom. Stirigoaie. Considerații semantice și etimologiceFD, XXX, 1272011pdf
3Ioan MilicăAgresarea numelui în discursul publicMass-media..., 183-2042011pdf
0Iulia MărgăritObservaţii asupra unor nume de familie din BasarabiaICONN 1, 1712011pdf
html
0Maria RafailăPagini de corespondență: Sever Pop către Dumitru Cristian AmzărDR, s.n., XVI (1), 922011pdf
html
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
13Daniela ButnaruToponimia bazinului hidrografic al NeamțuluiEditura Alfa2011
0Anca BercaruRaporturi antroponimice sârbo-române. Cu privire specială asupra numelor feminineRSL, XLVI (1), 192010pdf
1Andrei AvramNote etimologice LR, LIX (2), 177-1842010pdf
html
1Ecaterina MihăilăToponime provenite din nume de plante de origine latinăFD, XXIX, 382010pdf
1Cristina Florescu, Elena Dănilă, Laura Manea, Marius-Radu Clim, Marius RăschipDerivate în DTLR. Bază lexicală informatizatăDistorsionări, 161-1692009pdf
html
0Iulia MărgăritTrăsături specifice ale derivării cu -ar în graiurile Munteneşti actualeLR, LVIII (4), 560-5712009pdf
html
1Nicolae FelecanLes prénoms et leurs formes flexionnelles dans le dialecte de MaramuresProc. 23. ICOS2009pdf
html
0Vasile FrățilăNote de toponimie munteneascăAUT, XLVII, 105-1142009pdf
html
0Carmen-Gabriela PamfilIstoria limbii române de Alexandru PhilippidePhil. Jass., IV (1), 211-2322008pdf
html
2Cristian MoroianuDerivarea prin substituţie de afixe. Sufixe neologiceAUG/XXIV, I, 1942008pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
1Ecaterina MihăilăNote etimologice. Dicționarul toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 3FD, XXVII, 1832008pdf
0Gavril IstrateAnticariatele IaşuluiPhil. Jass., IV (1), 185-2102008pdf
html
0Iulia MărgăritUn sufix controversat în graiurile românești din Serbia: -ameFD, XXVII, 192008pdf
0Iulia MărgăritÎn jurul unor etimologiiLR, LVII (1), 27-422008pdf
html
1Iulia MărgăritNote lexical-etimologiceLR, LVII (2), 131-1442008pdf
html
1Vasile FrățilăNote de toponimie pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. VI (S-Ț), vol. VII (U-Z)AUT, XLVI, 1712008pdf
html
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Cornelia StancuObservation sur la dérivation déverbale en roumain contemporain (concernant particulièrement la contribution du suffixe -eala)ELI, 3 (1), 2112007pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
3Melitta SzathmarySufixul –bil în româna actuală. Câteva aspectePhil. Ban., I, 141-1502007pdf
html
2Roxana VieruDerivarea cu sufixe în Palia de la OrăștieAUI, LIII, 932007
2Adrian ChircuAdverbul românesc şi sufixele diminutivaleIdent. cult.2006pdf
html
2Anca BercaruDerivarea numelor feminine în limba românăRSL, XLI, 1752006pdf
0George RusnacFalse motivări antroponimiceLRM, XVI (7-9), 1202006pdf
1Adela StancuHidronime din bazinul Jiului provenite de la apelative referitoare la faunăFrățilă, 493-4962005pdf
0Celine Signorini, Carmen ScarlatMotivation dans les désignations gallo-romanes et daco-roumaines du pissenlit (Taraxacum officinale Weber)AUI, LI, 383-3942005pdf
3Domnița TomescuDerivarea românească în context romanic. Continuitatea sufixului latin -ariaFrățilă, 509-5202005pdf
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
0Vasile Valentin LațiuObservații asupra evoluției sufixului -aticus în limba românăAUT, XLI, 1072003pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
1Viorica GoicuSufixul –ońALIL, XXX, 1791985pdf
html
1Ion NuțăDenumiri pentru noţiunea “vin rău” în limba românăALIL, XXVI, 1411977-1978pdf
html
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].