“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Numele de străzi și instituții din perspectiva dihotomică sacru și profan. Studiu de caz: Ulmeni, județul Maramureș

Author:
Publication: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics, Section Sacred and profane in toponymy, p. 594
Editors:Oliviu Felecan
Publisher:Editura Mega, Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

5Adrian RezeanuPeriplu toponimicEditura Academiei2014
2Dana CovaciDenumirea lăcaşurilor de cult din zona CodruluiICONN 2, 4272013pdf
html
133Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
128Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: