“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Adverbul românesc şi sufixele diminutivale

Author:
Publication: Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Section Lingvistică
ISBN:973-8953-21-9
Editors:Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin-Teodor Olariu
Publisher:Editura Alfa
Place:Iași
Year:
Abstract:[L’adverbe roumain et les suffixes diminutifs]
Dans son intervention, l’auteur se propose de présenter un aspect peu abordé dans les pages des études relatives à l’adverbe. Il s’agit de la dérivation à l’aide des suffixes diminutifs. L’analyse des faits de langue vise plusieurs aspects parmi lesquels ceux qui sont d’ordres lexical, grammatical et stylistique. Le but déclaré est de réaliser une perspective synthétique sur ce type spécial d’adverbes qui caractérise la langue roumaine.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 10

99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: