“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dificultăţi ale etimologiei limbii române: abur

Author:
Publication: Limba română, LX (2), p. 193-216
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Based on new research into Romanian and Albanian historical phonetics, the author demonstrates that both Rom. abur and Alb. avull (with the older/ Geg. form abull) „steam, vapour” have a Vlg. Latin origin: *abbŭlus < Lat. albŭlus „(something) whitish (such as the whitish vapours exhaled in cold air)” + an hypothetical Daco-Moesian *awolo „breath” + Vlg. Lat. *abbŭllus, back formation from *ab-bullāre „to steam” (< bullāre „to seethe, to bubble up”), cf. *abburāre „to burn, to singe” but also (dialectal) „to boil over, to seethe” etc.
Key words:
  • abur, vapori fierbinţi, suflare; legi fonetice istorice româneşti şi albaneze; cuvinte latine populare moştenite; substratul traco-dac al limbii române; comparaţia indo-europeană; contaminarea fonetică/ semantică
  • steam, hot vapours, breath; historical-phonetic laws in Romanian and Albanian; inherited Vlg. Latin words; Thraco-Dacian substratum in Romanian; Indo-European comparison; phonetic/ semantic contamination
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 31

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
1Cătălina VătășescuAlb. -ullë, rom. -ură în cuvinte de origine latinăLR, XLVIII (1-2), 1731999
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
2Ion GhețieBanatul și textele rotacizanteLR, XXXI (3), 2381982
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
1Adriana IonescuSufixul românesc -urăLR, XXIX (5), 5011980
2Gheorghe ChivuCopiștii Codicelui SturdzanLR, XXVII (1), 591978
1Ion GhețiePsaltirea Hurmuzachi și filiația psaltirilor românești din secolele al XVI-lea și al XVII-leaLR, XXVII (1), 511978
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
1Eric P. HampaburRRL, XX (5), 4991975
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
10Florica DimitrescuIntroducere în fonetica istorică a limbii româneEditura Științifică1967
1Emil PetroviciNote etimologice. IICL, X (2), 3571965
4Florica DimitrescuContribuții la repartizarea regională a lexicului romînesc în secolul al XVI-leaSCL, XV (4), 5391964
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
16Dimitrie FrunzescuDicționar topografic și statistic al RomânieiTipografia Statului1872

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: