“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Denumiri pentru ‘(păr) alb’, în graiurile dacoromâne, pe baza ALRR. Sinteză

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXV, p. 121
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 4

101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
25Claudia TudoseDerivarea cu sufixe în româna popularăEditura Universităţii1978
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: