“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Terminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. Capul

Author:
Publication: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 180
ISBN:978-973-109-354-3
Editors:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Publisher:Argonaut, Scriptor
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:The current paper is part of a more elaborate study regarding Human Body Terminology in the Meglenoromanian Dialect. The material had in view is based on ALDM of Petar Atanasov, MRSA of the german researcher Beate Wild, on the information in ALR I and ALR II, in Vlacho-Meglen by G. Weigand, in Meglenoromânii III by Th. Capidan, in Meglenoromânii II by Pericle Papahagi and in Glosar meglenoromân, published by I.-A. Candrea in the scientific magazine „Grai şi suflet” (various issues).
The Meglenoromanian terms discussed are the correspondents of the ones in Standard Romanian: cap ‘head’, creier ‘brain’, ţeastă ‘sculp’, cucui ‘lump’, păr ‘hair’, chel ‘bold’, mătreaţă ‘dandruff’, frunte ‘forehead’, ochi ‘eye’, pupilă ‘pupil’, geană ‘eyelash’.
In the end of the paper, the terms are classified according to their origin (Latin, Tracian-Dacian, Old Slavic, Macedonean and Bulgarian, Turkish and Greek).
Key words:
  • limba română, dialectul meglenoromân, corpul uman, cap, ochi, urechi, faţă, nas, bărbie
  • Romanian, Meglenoromanian Dialect, human body, head, eye, ears, face, nose, chin
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 19

14Nicolae FelecanTerminologia corpului uman în limba românăEditura Mega / Editura Argonaut2005
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
24Theodor CapidanMeglenoromânii
II. Literatura populară la meglenoromâni
Cultura Națională1928
9I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IGS, III (1), 175-2091927
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
2Ovid DensusianuRom. pleoapăGS, I (1), 1431923
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: