“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Din terminologia păstoritului (I)

Author:
Publication: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 237
ISBN:978-973-109-354-3
Editors:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Publisher:Argonaut, Scriptor
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:Surtout à la base du matériau existant dans les Réponses au Chestionarul V. Stâna, păstoritul şi prepararea laptelui, Cluj, 1931 et dans les atlas linguistiques (nationaux et régionaux), on discute du point de vue étymologique une série de mots inexistants dans les dictionnaires (bumbişă, căluşă, căciuliu, ciacovană, ceacovă, cocârn, îmbelciurat, măruşcă, moicoş, pantoş, etc.) ou existants, mais ayant étymologie inconnue (bufur, ciupur, juie, macoşă), incorrectement (bălţică, cârcior, juiană) ou insuffisamment expliquée (muscur, roşcav etc.).
Key words:
  • terminologia păstoritului, atlase lingvistice, etimologie
  • pasturage terminology, linguistic atlases, etymology
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 13

12Iulia MărgăritNoi comentarii etimologice și semanticeEditura Academiei2010
14Dumitru LoșonțiCertitudini și ipoteze etimologiceEditura Academiei2007
23Teofil TeahaCuvinte latinești moștenite în graiurile românești actualeEditura Academiei2005
25Dumitru LoșonțiToponime românești care descriu forme de reliefEditura Clusium2000
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
2G. GiugleaNote și fapte de folclor și filologieDR, V, 5231927-1928pdf
4Sextil PușcariuContribuțiuni fonologiceDR, III, 3781922-1923pdf
12Theodor CapidanRaporturile lingvistice slavo-române. I. Influența română asupra limbei bulgareDR, III, 129-2381922-1923pdf
19Theodor CapidanRaporturile albano-româneDR, II, 444-5541921-1922pdf
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: