“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Note etimologice şi lexicale. I. fulg; II. Stâlpuri: stâlpură, stâlp

Author:
Publication: Limba română, LXI (1), p. 45-53
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:I. The Romanian word fulg ‘snow-flake, fluff, down, feather, flock’ most probably is an autochtonous expressive formation of onomatopoeic origin: *fl̥g-, related to a fufula (reg.) ‘to snow’, a fâlfâi ‘to flutter, to fly, to float’, cfr. Alb. flug ‘swing’, OGerm. flug ‘flying’, Norse (dial.) flugsa ‘snow-flake’.
II. The antiquated and regional Romanian word stâlpuri ‘branches’ is inherited from Vulg. Lat. (dim. pl.) *stirpulae, derivative of Lat. stirps ‘(3.) branch’, cfr. Lat. stipula ‘stalk’.
Key words:
  • I. fulg, creaţii onomatopeice/expresive, sonante silabice, vocale de sprijin. II. omonime româneşti: *stâlp2, *stâlpură, pl. stâlpuri, cuvânt moştenit din latină; stâlp1, pl. stâlpi, împrumut slav
  • I. fulg, onomatopoeic/expressive words, syllabic sonants, onomatopoeic helping vowels. II. Romanian homonyms: *stâlp2, *stâlpură, pl. stâlpuri, inherited word from Latin; stâlp1, pl. stâlpi, Slavic loan.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
25George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: