Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note etimologice şi lexicale. I. fulg; II. Stâlpuri: stâlpură, stâlp

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (1), p. 45-53
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:I. The Romanian word fulg ‘snow-flake, fluff, down, feather, flock’ most probably is an autochtonous expressive formation of onomatopoeic origin: *fl̥g-, related to a fufula (reg.) ‘to snow’, a fâlfâi ‘to flutter, to fly, to float’, cfr. Alb. flug ‘swing’, OGerm. flug ‘flying’, Norse (dial.) flugsa ‘snow-flake’.
II. The antiquated and regional Romanian word stâlpuri ‘branches’ is inherited from Vulg. Lat. (dim. pl.) *stirpulae, derivative of Lat. stirps ‘(3.) branch’, cfr. Lat. stipula ‘stalk’.
Cuvinte-cheie:
  • I. fulg, creaţii onomatopeice/expresive, sonante silabice, vocale de sprijin. II. omonime româneşti: *stâlp2, *stâlpură, pl. stâlpuri, cuvânt moştenit din latină; stâlp1, pl. stâlpi, împrumut slav
  • I. fulg, onomatopoeic/expressive words, syllabic sonants, onomatopoeic helping vowels. II. Romanian homonyms: *stâlp2, *stâlpură, pl. stâlpuri, inherited word from Latin; stâlp1, pl. stâlpi, Slavic loan.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
25George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: