“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Sintaxa istorică din perspectivă filologică

Author:
Publication: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 212
Editors:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Publisher:Editura Univers Enciclopedic Gold
Place:București
Year:
Abstract:The diachronic analysis of the old Romanian literary language must consider both the development and the reassessment of known information, and the proper interpretation of the linguistic form of their root, subsequently the correct placing in time and space of the facts, using methods and means characteristic of philological research.
Key words:
  • sintaxă istorică, limba română veche, filologie
  • hystorical syntax, old Romanian language, philology
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 15

65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
9Ion Gheție, Florentina ZgraonDespre așa-numitele formații premorfologice din limba română vecheSCL, XXXII (2), 1791981
1Gheorghe ChivuObservații asupra vocativului în -lor în secolul al XVI-leaSCL, XXXI (3), 2851980
8Mioara AvramParticularități sintactice neromânești în diferite momente ale evoluției limbii române literareSCL, XXVI (5), 4591975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: