“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Influenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologice

Author:
Publication: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 399
Editors:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Publisher:Editura Univers Enciclopedic Gold
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 21

2Emanuela TimotinContribuția scrierilor lui Vlad Boțulescu la cunoașterea circulației italienismelor în româna vecheVariație S/D, II, 3172013
3Florentina NicolaeJewel terminology in Romanian biblical translationsRRL, LVIII (2), 137-1512013pdf
html
2Liliana AgacheTerminologia juridico-administrativă în graiurile dacoromâne din epoca veche (1601–1780)Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române2013
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
84N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
180Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
82Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
2Ion GhețieDin nou despre „momentul 1750” în procesul de unificare a românei literareLR, XXXVI (5), 3991987
181Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
193Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
166Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
51Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
136Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
4D. MarmeliucCuvinte de origine greacă în limba romînăLR, VIII (6), 291959
15Alexandru GraurEtimologie multiplăSCL, I (1), 221950
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
203Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
53Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: