“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Contribuția scrierilor lui Vlad Boțulescu la cunoașterea circulației italienismelor în româna veche

Author:
Publication: Limba română: Variație sincronică, variație diacronică. Actele celui de-al 12-lea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică (București, 14–15 decembrie 2012), II, Section Istoria limbii, filologie, dialectologie, p. 317
Editors:Rodica Zafiu, Ariadna Ștefănescu, Carmen Mîrzea Vasile, Raluca Brăescu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 2

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].