“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Contribuții la istoria limbii române literare. Secolul al XVIII-lea (1688–1780)

Authors:
Publisher:Clusium
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 39

0Carmen Livia TudorThe syntax of the phrase – establishing elements of Romanian historical syntax by reporting to the current Romanian languageJRLS, 18, 677-6862019pdf
1Cristian MoroianuEtimologia multiplă – un concept necesarLR, LXVIII (2), 287-3062019pdf
0Dora VăetușDinamica lexico-semantică în versiunile biblice româneşti (Ev. Luca, 15, 22-24)Tohăneanu, 386-3952019
1Gheorghe ChivuScrisul religios și unitatea limbii româneLRM, XXVIII (5-6), 7-192018pdf
0Loredana-Liliana BuzoianuSimilarities and differences between the Romanian Grammar of Constantin Diaconovici-Loga, 1973 and the Orthography of Constantin Diaconovici-Loga, 1818JRLS, 15, 1292018pdf
html
1Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic după 1881LR, LXVII (3-4), 295-3072018pdf
2Cristian MoroianuVariantele limbii române între tradiție și inovațieChivu, 385-4062017
5Gheorghe ChivuTerminologie lingvistică într-un lexicon de la sfârșitul veacului al XVII-leaDindelegan, 1032017
1Liliana SoareNote pe marginea primului text de mitologie tipărit în limba românăChivu, 499-5132017
0Loredana-Liliana BuzoianuSimilarities and differences between the Grammar of Dimitrie Eustatievici Braşoveanul, 1757 and the Orthography of Constantin Diaconovici-Loga, 1818JRLS, 10, 77-822017pdf
html
0Lucian ChișuElogiu unui om de știință care trăiește în lumea realității și a conceptelor: Acad. Gheorghe ChivuChivu DHC Târgoviște, 70-812017pdf
0Petre Gheorghe BârleaLaudatio. Gheorghe Chivu şi filologia ca mod de viaţăChivu DHC Târgoviște, 36-652017pdf
1Victor CelacEtimologia multiplă în limba română: cadru metodologic şi criteriiALIL, LVII, 1012017pdf
html
1Gheorghe ChivuAlfabetele vechilor noastre scrieri bisericeştiTDR, VIII, 9-192016pdf
html
0Dora VăetușThe Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary LanguageTDR, VII, 69-792015pdf
html
0Aura MocanuIon Gheție despre Biblia de la București și procesul de unificare a limbii literare româneștiExplorări, III, 3132014pdf
1Gheorghe ChivuLe Liturgikon d’Antim Ivireanul et le triomphe du modèle valaque dans les écrits liturgiques roumainsDR, s.n., XIX (1), 72014pdf
html
2Gheorghe ChivuAntim Ivireanul and the Unification of Old Romanian Literary LanguageTDR, VI, 189-1992014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Ana G. BobuGenealogia Omiliei la Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura română veche. Istorie, paternitate, autenticitateRITL, VII (1-4), 1772013pdf
1Aura MocanuPortretul unui filolog bucureștean: Ion Gheție (1930–2004)Munteanu, 429-4412013pdf
1Liliana SoareDin începuturile terminologiei științifice românești
I. Medicină; științe ale naturii (botanică, zoologie, geologie)
Editura Paralela 452013
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
1Iulia MărgăritÎmprumuturi turceşti opace în vocabularul dacoromânei sudiceLR, LXI (3), 345-3532012pdf
html
1Vasile D. ȚâraUn miscelaneu de cronici moldovenești de la sfîrșitul secolului al XVIII-leaAUI, LVIII, 239-2562012pdf
2Gheorghe ChivuValori stilistice ale numelor proprii în scrisul vechi românescICONN 1, 1152011pdf
html
3Gheorghe ChivuAlegerile lui Ippocrat. Consideraţii asupra vocabularului unui vechi text medicalAUG/XXIV, III (1), 29-342010pdf
1Cristian MoroianuLes principales étapes de l’évolution du vocabulaire de la langue roumaine à l’époque moderneAUB, LVIII2009pdf
html
0Gheorghe ChivuLexicul neologic din limba română veche, între vocabularul de cultură generală şi terminologiile de specialitateAUG/XXIV, II, 2372009pdf
1Gheorghe ChivuSectorul de limbă literară şi filologie şi cercetarea limbii noastre de culturăLR, LVIII (1), 5-112009pdf
html
2Gheorghe ChivuDidahiile lui Antim Ivireanul și înnoirea limbajului predicii româneștiLRM, XVIII (9-10), 2032008pdf
0Liliana SoareLucrări de popularizare a ştiinţei alcătuite în Transilvania în jurul anului 1800ELI, 2 (1), 912006pdf
html
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
2Adina ChirilăÎmprumuturi latino-romanice şi greceşti în “Dihaniile” mitropolitului Antim IvireanulAOU, XV, 57-662004pdf
html
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
0Florica-Elisabeta NuțiuContribuţii la istoria cărţii religioase româneştiLibraria, I2002pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].