“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Împrumuturi turceşti opace în vocabularul dacoromânei sudice

Author:
Publication: Limba română, LXI (3), p. 345-353
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Ľ article discute la situation de quelques mots empruntés du turc, retirés dans le lexique dialectal de la région du sud du pays où ils (sur)vivent par des modifications de forme et de sens.
Key words:
  • derivat intern, semantism, variantă dialectală, vocabular regional
  • derivé interne, sémantisme, variante dialectale, vocabulaire régional
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 7

2Emil Suciu„Turcisme” în TransilvaniaFelecan, 2552011
14Nicolae FelecanVocabularul limbii româneEditura Mega, Presa Universitară Clujeană2004
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
1Emil SuciuNote (lexicale și) etimologice privitoare la unele împrumuturi din limba turcă (V)LR, XXXVIII (2), 911989
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
2Alexandrina IstrătescuTexte populare din județul PrahovaGS, IV (1), 1081929

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: