Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Împrumuturi turceşti opace în vocabularul dacoromânei sudice

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (3), p. 345-353
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ľ article discute la situation de quelques mots empruntés du turc, retirés dans le lexique dialectal de la région du sud du pays où ils (sur)vivent par des modifications de forme et de sens.
Cuvinte-cheie:
  • derivat intern, semantism, variantă dialectală, vocabular regional
  • derivé interne, sémantisme, variante dialectale, vocabulaire régional
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

2Emil Suciu„Turcisme” în TransilvaniaFelecan, 2552011
14Nicolae FelecanVocabularul limbii româneEditura Mega, Presa Universitară Clujeană2004
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
1Emil SuciuNote (lexicale și) etimologice privitoare la unele împrumuturi din limba turcă (V)LR, XXXVIII (2), 911989
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
2Alexandrina IstrătescuTexte populare din județul PrahovaGS, IV (1), 1081929

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: